Jdi na obsah Jdi na menu

Územní plán obce Rovná - veřejná vyhláška

 Městský úřad  Pelhřimov, odbor výstavby, na žádost obce Rovná jako pořizovatel územního plánu Rovná oznamuje ve smyslu §50 odst.3 zákona č.183/2006 Sb.; o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a novel a dle Vyhlášky č.500/2006Sb.; o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů a novel doručení návrhu územního plánu Rovná.

Územní plán - veřejná vyhláška

 

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE K ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE ROVNÁ NALEZNETE V SAMOSTATNÉ ZÁLOŽCE (včetně informace o konání společného jednání).

 

© 2024 eStránky.cz | Tvorba webových stránek