Jdi na obsah Jdi na menu

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, zveřejňujmeme seznam vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

ÚZSVM_nedostatečně identifikovaní vlastníci_Rovná.xlsx

 

© 2024 eStránky.cz | Tvorba webových stránek