Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na ZO dne 11. 2. 2022

Zasedání zastupitelstva obce Rovná se uskuteční dne 11. 2. 2022 od 19:00 hodin v budově OÚ.

P O Z V Á N K A

(OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROVNÁ A ZVEŘEJNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ)

Zasedání zastupitelstva obce Rovná se uskuteční v pátek 11. 2. 2022 od 19.00 hod. v budově OÚ Rovná.

PROGRAM:

 1. Zahájení;
 2. Změna ve volených orgánech obce a slib nových zastupitelů obce;
 3. Schválení závěrečného účtu obce Rovná za rok 2020;
 4. Schválení účetní závěrky obce Rovná za rok 2020;
 5. Schválení Zásad pro vykonávání dispozičního oprávnění pro kontrolu a oběh účetních a jiných dokladů týkajících se hospodaření obce Rovná;
 6. Schválení rozpočtu obce Rovná na rok 2022;
 7. Návrhy žádosti o dotaci z POV v roce 2022;
 8. Revitalizace vodních zdrojů v obci Rovná – zpráva o projektu a dotaci;
 9. Zpráva o stavbě „Studna na p.č. 521/1 v k.ú. Rovná u Hořepníku“;
 10. Zpráva Inventarizační komise;
 11. Žádost o finanční příspěvek na restaurování kazatelny kostela sv. Martina;
 12. Různé a diskuze;  
 13. Usnesení;
 14. Závěr.
 

© 2024 eStránky.cz | Tvorba webových stránek