Jdi na obsah Jdi na menu

Oznámení koncepce "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina"

Koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., § 10d.

Jedná se o strategický dokument, který definuje základní cíle a postup kraje v oblasti řízení kvality ovzduší. Stanovuje rámec opatření, které přímo nebo nepřímo povedou ke snižování emisí, zlepšování kvality ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší a lidské zdraví.


Každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 11. 3. 2024, tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina.

OznSEA-AP_Vysocina.pdf

AP_Vysocina_20240119.pdf

 

© 2024 eStránky.cz | Tvorba webových stránek