Jdi na obsah Jdi na menu

Oznámení o společném jednání

Společné jednání o návrhu územního plánu obce Rovná se uskuteční v úterý 13. května 2014.

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, na žádost obce Rovná jako pořizovatel územního plánu Rovná oznamuje ve smyslu §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb.; o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a novel ve znění Vyhlášky č.500/2006Sb.; o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů a novel společné jednání o návrhu územního plánu Rovná.

 
Jednání se uskuteční dne 13.5.2014 v 9:00 hodin (úterý) na MěÚ Pelhřimov, odboru výstavby, Pražská 2460, kancelář č.232, 1.patro budovy.
 
 

© 2024 eStránky.cz | Tvorba webových stránek