Jdi na obsah Jdi na menu

Počet členů zastupitelů v dalším volebním období

8. 7. 2018

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                V Rovné 8.7 2018

 

Zastupitelstvo obce Rovná

 

 na svém zasedání konaném dne 31.05.2018 v souladu s ust. § 67

 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

 

předpisů,

 

s t a n o v i l o, že pro volební období 2018 - 2022 bude do výše

 

uvedeného zastupitelstva obce

 

voleno c e l k e m 7 členů zastupitelstva

 

 

                                                                                      Pavel Vaněček

                                                                                        starosta obce