Jdi na obsah Jdi na menu

Vlastníte kousek lesa?

18. 1. 2008

 • Poradní činnost v soukromých i obecních lesích do výměry 50 ha je úkolem odborných lesních hospodářů. Tito odborní lesní hospodáři jsou povinni Vám bezplatně poskytnout jakékoliv odborné rady.

 • Na obecním úřadu s rozšířenou působností je uložena lesní hospodářská osnova, zahrnující všechny lesy do 50 ha. Tato osnova obsahuje popis i Vašeho lesa, doporučený plán hospodaření na desetileté období a zákres na lesní mapě. Výpis z této osnovy pro Váš les Vám bude na Vaši žádost bezplatně vydán.

 • Je-li Váš les dospělý a převážně smrkový, je nutné jej zkontrolovat vždy z jara a také po každé větší vichřici, nedošlo-li k vývratům a polomům. Stejně tak i koncem léta, kdy podle usychajících korun a opadávající kůry z kmenů poznáte smrky napadené kůrovcem.

 • Polámané a vyvrácené stromy, především smrk a borovici, jste povinni v jarních měsících zpracovat. Co nejdříve je nutné odstranit stromy napadené kůrovcem, aby nedošlo k jeho dalšímu množení.

Obrazek

 • Máte-li v lese dospělé stromy (starší 80ti let) a chcete je vytěžit, musí Vám tento úmysl schválit odborný lesní hospodář. O tento souhlas nemusíte žádat v případě, že postupujete podle plánu, uvedeného pro Váš les v lesní hospodářské osnově.


 • Pokud při prohlídce lesa najdete větší holá místa nebo podobné holiny vzniknou při zpracovávání polomů a souší, jste povinnen se postarat o jejich zalesnění. Tyto holiny se musí zalesnit nejpozději do dvou let po jejich vzniku.


 • O zalesnění větších holin je třeba se poradit s odborným lesním hospodářem. Lesní zákon předepisuje sázet i určitý podíl listnáčů, tyto dřeviny ovšem vyžadují důkladnou ochranu proti zvěři.


 • Ochrana lesních kultur spočívá hlavně ve vysekávání přerostlé trávy v létě a na podzim se sazenice chrání proti okusu zvěří speciálními nátěry nebo postřiky.


 • Pokud chcete vypěstovat kvalitní a odolný les, doporučuje se již po několika letech po zalesnění mladé porosty prořezávat a po pěti až deseti letech tento zásah opakovat.

  Obrazek


 • Pro vlastníky větších lesních majetků a pro ty, kdo jsou ochotni se o svůj les více zajímat a starat, byly v minulých letech vydány dvě brožury: "Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha" a "Hospodaření v malém lese".