Jdi na obsah Jdi na menu

Včelařství

25. 2. 2008

Pokud vlastníte včelstva nebo si je chcete teprve pořídit, věnujte pozornost možnostem, jak získat dotace na podporu včelařství!

Obrazek

1.D.  Podpora včelařství 

Účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

Předmět dotace: včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno.

Subjekt: včelař, chovající včely na území ČR.

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

Výše dotace:  do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace.

Poznámka: zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává).

Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů a jeho organizačních složek (dle jmenného seznamu včelařů a počtu chovaných včelstev v příslušném roce).

Včelař podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, jejímž je členem, neorganizovaný včelař u základní organizace Českého svazu včelařů, na jejímž území má umístěná včelstva.

Český svaz včelařů vypracuje "Vnitřní směrnici k administraci dotací".

Obsah žádosti:

a)     identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b)     doklad o registraci,

c)      doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu nebo smlouva  o zřízení bankovního účtu apod.),

d)     jmenný seznam včelařů,

e)     vyplněná tabulka v části C na požadovanou dotaci.

Zhodnocení účinnosti:  doklad o vývoji stavu včelstev od roku 1990 (předkládá Český svaz včelařů).

Další bližší informace naleznete na www.kis-vysocina.cz, Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova kraje Vysočina (Ing. Michal Bratršovský, Ing. Vlastimil Vaněk).