Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na zastupitelstvo- září

21. 9. 2018

P O Z V Á N K A

(OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROVNÁ A ZVEŘEJNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ)

 

Zasedání zastupitelstva obce Rovná se uskuteční dne 28.9 2018 2018 od 19.30 hod. v kanceláři OÚ Rovná

 

PROGRAM

 

  1. Zahájení
  2. Zpráva o chodu úřadu a samosprávných činnostech za období od minulé schůze
  3. Schválení prodeje obecního pozemku č.p 1104
  4. Návrh na směnu pozemků dle geometrického plánu
  5. Různé         
  6. Diskuze
  7. Ukončení volebního období 2014–2018
  8. Usnesení
  9. Závěr

 

 

 

Vyvěšeno: 21. září 2018

 

Sňato: 29.září 2018