Jdi na obsah Jdi na menu

Vzory kandidátních listin pro volby do zastupitelstva

13. 7. 2018

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

 

 

obce (města, městského obvodu, městské části)x)  …………..……………………………….

konané ve dnech ...........................

 

Volební obvod č. ................  xx)

 

 

Nezávislý kandidát

.........................................................................................

Typ volební strany

 

 

.........................................................................................

Jméno a příjmení nezávislého kandidáta

 

 

 

Kandidát:

 

 

1. ......................................................     ...................      ………….              ................................   jméno, příjmení                                   věk                pohlaví                            povolání

                                                              (ke dni podání KL)

 

 

.............................................................

název části obce, nečlení-li se obec na části, uvede se název obce x), kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu

 

 

…………….........................................

název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo údaj "bez politické příslušnosti"

 

 

 

                                                                                  …………………………………………..

                                                                                              podpis nezávislého kandidáta

 

 V   ..........................   dne   .............

 

 

 

Přílohy: prohlášení kandidáta

               petice

 

 

 

 

x) Uvede se odpovídající

xx) Uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

 

 

obce (města, městského obvodu, městské části)x)  …………..……………………………….

konané ve dnech ...........................

 

Volební obvod č. ................  xx)

 

 

Sdružení nezávislých kandidátů

.........................................................................................

Typ volební strany

 

 

.........................................................................................

Název sdružení nezávislých kandidátů

 

 

 

 

Kandidáti:

 

 

1. ...............................................     ...................       …………...      …………………………

jméno, příjmení                         věk                   pohlaví                    povolání

                                                      (ke dni podání KL)

 

.............................................................

název části obce, nečlení-li se obec na části, uvede se název obce x), kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu

 

 

…………….........................................

název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo údaj "bez politické příslušnosti"

 

 

 2.   ........................                .........................

 

 

 3.   ........................                .........................

 

 

 

Zmocněnec volební strany:

 

..........................................................................................                ........................................

jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu                   podpis zmocněnce

(podle OP)

 

 

Náhradník zmocněnce volební strany:

 

..............................................................................................

jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

(podle OP)

 

 

 

 

 

V   ..........................   dne   .............

 

 

 

 

Přílohy: prohlášení kandidátů

               petice

 

 

 

 

 

 

x) Uvede se odpovídající

xx) Uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.:

(§ 22 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů)

V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů, tzn. je-li voleno:

pětičlenné zastupitelstvo, je možno na kandidátní listině uvést maximálně 6 kandidátů, šestičlenné zastupitelstvo, je možno na kandidátní listině uvést maximálně 8 kandidátů, sedmičlenné zastupitelstvo, je možno na kandidátní listině uvést maximálně 9 kandidátů

V obcích, kde je voleno osm a více členů zastupitelstva, může volební subjekt na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.

 

 

Petice

podporující kandidaturu volební strany

 

x) Sdružení nezávislých kandidátů ………………………………………………………………

(uvede se název sdružení nezávislých kandidátů)

 

x) Nezávislý kandidát ………………………………………………………………………………

(uvede se jméno a příjmení nezávislého kandidáta)

x) uvede se odpovídající

pro volby do zastupitelstva obce ........................................., které se uskuteční v r. 2018

Poř.

č.

Jméno a příjmení

Datum

narození

Místo trvalého pobytu

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název sdružení nezávislých kandidátů nebo jméno nezávislého kandidáta (dále jen „volební strany“), název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (adresa dle OP), bude-li některá z uvedených náležitostí chybět a tato závada nebude podle § 23 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. odstraněna, nelze tento hlas pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů na petici je stanoven v příloze k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí.

 

 

 

 

 

 

 

Příloha ke vzoru 6

 

Příloha  ke kandidátní  listině pro  volby do  zastupitelstva obce

(města, městského obvodu, městské části)x) .......................

konané ve dnech (dne) ...............................

                      Prohlášení kandidáta

 

"Já níže podepsaný(á) ................................, narozen(a)

                             jméno a příjmení

 ...................... trvale bytem .............................

prohlašuji,  že souhlasím  se svou  kandidaturou; nejsou  mi známy

překážky volitelnosti / překážka ....................... pomine ke

dni voleb do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské

části)x); nedal(a) jsem souhlas k  tomu, abych byl(a) uveden(a) na

jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva.

 

V ............. dne .............            .....................

                                                podpis kandidáta

 x) Uvede se odpovídající