Jdi na obsah Jdi na menu

Třídéní biologického odpadu

7. 1. 2015

obec.jpg

 

Vážení spoluobčané,
Biologicky rozložitelný komunální odpad bude od letošního roku povinností obce třídit (vytvořit v obci podmínky pro třídění) každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo pak celoročně.
 Zastupitelé obce na svém zasedání dne 31.12 2015, rozhodli v usnesení č.20/2014 o umístění úložiště pro biologický odpad a zároveň o uložení kovového odpadu.
 Tyto odpady se budou ukládat na části pozemku parcelního čísla 520/1, jedná se o pozemek vedle bývalé váhy.
 Tento pozemek, bude v co nejkratší době zaplocen a zabezpečen, doplněn o nezbytné nádoby a další náležitosti tak, aby splňoval příslušné zákonné normy.
V tuto chvíli Vás žádáme o shovívavost, jelikož v současném ročním období nemůžeme provádět stavební úpravy, které jsou nedílnou součástí pro zdárného zabezpečení vybraného úložiště.
 O zprovoznění Vás budeme včas informovat na místech běžných.


                                                                                    Pavel Vaněček
                                                                                     starosta obce